Kvinnors rättigheter i Afghanistan 2018

Alla tänkbara indikatorer när det gäller kvinnors rättigheter och levnadsvillkor i Afghanistan – livslängd, tillgång till utbildning, hälsa, tillgång till rättvisa, för att nämna några få – har ständigt legat på en oacceptabelt låg nivå. Den förväntade livslängden för en afghansk kvinna i skrivande stund är 52 år. Afghanistan försvagar kvinnors rättsliga ställning och innebär exempelvis att arvsrätten kan åsidosättas.6 Patriarkala strukturer medför att kvinnor ofta saknar kännedom om vilka formella rättigheter de har, vilket i praktiken innebär att många kvinnor tror att det är olämpligt att de tar del av sina En färsk studie från Afghanistan bekräftar bilden av att män i stor utsträckning utsätter afghanska kvinnor för hot, våld och sexuella övergrepp. Resultatet från studien visar också att det finns en tydligt negativ inställning till att ge kvinnor ökade rättigheter i samhället. När Aftonbladet behandlar uppgifterna väljer man bort allt som rör kulturellt våld och […] Afghanistan – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 31 december 2018 I. SAMMANFATTNING Situationen avseende de mänskliga rättigheterna i Afghanistan är svår. Framsteg sker, men de är få och utmaningarna flertaliga. Det allvarliga Senaste inläggen. Kvinnors Nätverk tilldelas Hedeniuspriset 8 november, 2019; Projekt: Killars röster om heder 18 oktober, 2019; Remissvar: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) 28 maj, 2019 Azam Qarai intervjuas i Framtidens karriär – Socionom 11 februari, 2019; Remissvar: Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96) 8 mars, 2018 Trots att konflikten i Afghanistan i fjol var världens dödligaste, har samtal om fred på senare tid verkat vara inom räckhåll. USA och talibanerna har en tid förhandlat om villkor och garantier för ett amerikanskt tillbakadragande av trupp. Detta skapade oro för att kvinnors rättigheter skulle hamna i skymundan vid en snabb uppgörelse. 2018-01-19, version 1.0 2 (43) Temarapport: Hedersproblematik i Afghanistan ... arbetar för kvinnors rättigheter i Afghanistan beskriver att de flesta kvinnor . 1. Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Afghanistan 2015- 2016 Våld mot kvinnor i Afghanistan. Säkerhetsläget och traditionerna i Afghanistan gör det svårt för kvinnor att röra sig utanför hemmet, men hemmet är långtifrån alltid en säkrare plats. Studier visar att det är mycket vanligt att kvinnor i Afghanistan är utsatta för våld, framför allt hemma och då oftast av sin make. De förklädda flickorna i Kabul er en sterk skildring av kvinners liv, i Afghanistan, men historien kan også sammenlignes med andre land hvor kvinner har få rettigheter. Jenny Nordberg tar oss med inn i en verden som er ukjent or de fleste av oss. Hun holder opp et speil for oss hvor vi får se forskjellen på det vi kaller kvinneundertrykking i de nordiske landene og kvinneundertrykking i ... Det har varit krig i Afghanistan i nästan 40 år och det har gjort landet till ett av världens fattigaste. Dagens konfliktsituation står främst mellan den väststöttade regimen i huvudstaden Kabul och rebellgrupper med islamistiska gruppen Taliban i spetsen. Konflikten började då USA invaderade Afghanistan efter al-Qaidas terrorattack mot USA den 11 september 2001.

Kvinna till Kvinna Young Women Kvinnors rättigheter på lätt svenska Kvinna till Kvinna Activism Fred i Afghanistan – en krigsförklaring mot landets kvinnor? Kvinna till Kvinna Still defending women’s rights Utdelning av Pingvinpriset 2018 Hedeniuspriset 2019: Kvinnors Nätverk Den Afghanska Kvinnan Scandinavian Human Rights Lawyers - YouTube

Kvinnors rätt i Afghanistan i fokus på Bokmässan Folke ...

 1. Kvinna till Kvinna Young Women
 2. Kvinnors rättigheter på lätt svenska
 3. Kvinna till Kvinna Activism
 4. Fred i Afghanistan – en krigsförklaring mot landets kvinnor?
 5. Kvinna till Kvinna Still defending women’s rights
 6. Utdelning av Pingvinpriset 2018
 7. Hedeniuspriset 2019: Kvinnors Nätverk
 8. Den Afghanska Kvinnan
 9. Scandinavian Human Rights Lawyers - YouTube
 10. Ingen fred utan kvinnor - fredsperspektiv från Afghanistan och Colombia

Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder. Vi tror precis som du på en jämställd värld. Var med och stöd vårt arbete – dela filmen och swisha din gåva till 90 18 003. Humanisternas motivering: “Årets Hedeniuspris går till Kvinnors Nätverk för deras långvariga och oförtröttliga arbete för kvinnors rättigheter i stort, och m... Skip navigation Sign in. Search 'Den Afghanska Kvinnan' är en dokumentärfilm om kvinnor i Afghanistan, det våld som sker och de kamper som förs för rätt till liv och mening. Kampen om kvinnors rättigheter i Afghanistan ... Frukostseminarium i Visby domkyrka under Almedalsveckan 2015. Hur ska man undvika att kvinnors mänskliga rättigheter blir en bricka i spelet? Forskning visar att kvinnors medverkan i ... Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder. Vi tror precis som du på en jämställd värld. Var med och stöd vårt arbete – dela filmen och swisha din gåva till 90 18 003. Materialet har tagits fram för att fler ska få kunskap om kvinnors rättigheter, exempelvis skolelever, personer som har begränsade kunskaper i svenska språket, nedsatt syn eller dyslexi ... De är inte bara försvarare av kvinnors fri- och rättigheter utan en förutsättning för vår demokrati. Idag och imorgon. ... Klara Ks Pingvinpris 2018 går till Sveriges kvinnliga ... Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder. Vi tror precis som du på en jämställd värld. Var med och stöd vårt arbete – dela filmen och swisha din gåva till 90 18 003. Det har skapat oro för att kvinnors rättigheter ska hamna i skymundan. FBA arbetar med kvinnors inkludering i Afghanistan. Hur ska vi agera för att stärka jämställheten och kvinnors ...